Get to know Gymfed

Het oudercomité

Wat is het oudercomité?

In de verdere uitbouw van onze (top)sportwerking richtte Gymfed een adviescommissie op, samengesteld uit ouders van actieve topsporters. Het oudercomité is er voor de ouders van topsporters met een topsport(belofte)statuut of erkende elitegymnasten die de wereld van de gymnastiek en haar verschillende disciplines grondig kennen. Deze adviescommissie draagt bij aan de verdere ontwikkeling van een gezond en ethisch sportklimaat. Als federatie wil ze blijven bouwen aan de ontwikkeling van atleten die zich zowel fysiek als mentaal sterk voelen.

Samenstelling van het oudercomité in het kort

Het oudercomité is samengesteld uit een voorzitter, secretaris en acht vertegenwoordigers uit de verschillende disciplines: Acro, Toestelturnen jongens en Toestelturnen meisjes. Het oudercomité werd voor een periode van twee jaar (tot en met juni 2023) aangeduid en komt maandelijks samen.

  • Maarten Kerkaert – TTm – Ouder van Ella Kerkaert
  • Emilie Deblauwe – TTm – Ouder van Nina Van Aerde
  • Frank Vandeberg – TTj – Ouder van Giel Vandeberg
  • Anke Vanhoenacker – Acro – Ouder van Sofie Jaeken
  • Jan Goossen – Acro – Ouder van Marte Goossen
  • Davy Van der Aa – TTj – Ouder van Kilan Van der Aa
  • Severine Devuyst – TTm – Ouder van Margaux Daveloose
  • Veerle Gepts – TTj & TTm – Ouder van Bob en Pia Neyrinck

“Als oudercomité willen we bijdragen tot de verbetering van het algemeen welzijn en het functioneren van onze topsporters. We zijn er echter niet om over individuele zaken te communiceren. Daarvoor kan je steeds terecht bij het management van Gymfed, de coaches of de API. We zijn er wel om ideeën te verzamelen en deze naar het management te duiden. Of om betere inzichten te verwerven, die we dan kunnen delen met alle ouders. We slaan de brug tussen de ouders en het management, en benoemen graag de zaken die beter kunnen. Daarnaast vermelden we ook graag de initiatieven die wel goed lopen. Afgelopen maanden hebben we al enkele keren samen vergaderd. Het resultaat van die brainstorm- en overlegmomenten gieten we ook steeds in een verslag op de Gymfed website.

Frank Vandeberg

Als topsportouder van Fien (Gympies Keerbergen) en Giel (GymFlex) ben ik lid van het oudercomité van de Gymfed. Met de opstart van een oudercomité laat de federatie zien dat ze vooruit wil en ondernemend is om tot verbeteringen van de topsportwerking te komen. Wat ik persoonlijk belangrijk vind, is dat een topsportopleiding niet alleen excellente gymnasten probeert te vormen. Jongeren begeleiden om uit te groeien tot jongvolwassenen met een sterke persoonlijkheid is volgens mij een gewichtige taak. Als oudercomité moeten we zoeken hoe we kunnen bijdragen tot een optimale samenwerking tussen de trainers, de gymnasten en hun ouders. We kunnen ouders bewustmaken van hun functie als ‘topsportouder’ en hen daarin ondersteunen.

Maarten Kerkaert

Vader van Ella Kerkaert (Turnclub Varsenare), gymnaste A-niveau bij moederclub Turnclub Varsenare, dit dus naast de topsportwerking in Gent. De reden waarom ik mij engageer binnen het oudercomité is om binnen de topsport een aangename en stimulerende leeromgeving te creëren waarin onze gymnasten graag vertoeven. De combinatie van topsport, studie en ontspanning is geen eenvoudige opdracht, en hier kunnen we als oudercomité onze rol spelen om de Gymfed te ondersteunen om het topsportklimaat in al zijn aspecten nog te verbeteren. Dit zowel qua sportieve prestaties, blessurepreventie als het mentale welbevinden van onze kinderen.

Davy Van der Aa

Trotse papa van junior topsportgymnast Toestelturnen jongens Kilan Van der Aa (GymFlex).
Na 25 jaar zelf actief te zijn geweest als turner en lesgever bij Oefening Geeft Kracht Duffel en Olympos Lint, is de tijd rijp om achter de schermen mee te werken aan een nieuw Gymfed-hoofdstuk. Eentje waarin het mentale en fysieke welzijn van elke sporter centraal staat.
Ik heb me kandidaat gesteld voor dit oudercomité om de stem van elke turnouder te laten weerklinken bij het Gymfed-management. Daarnaast bouw ik graag mee aan een meer gestroomlijnde communicatie tussen de regio- en topsportwerking én de ouders. Tot slot pleit ik vurig voor ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’.

 

Veerle Gepts

Mama van Klara (16), Bob (14) en Pia (12) Neyrinck, die alle drie turnen bij Gymplus in Mortsel. Door mijn turnende kinderen heb ik de laatste 13-14 jaar de werking van de Gymfed meegemaakt in zowel topsport-, regio- als clubverband. Door mijn vele contacten met ouders en trainers op alle verschillende niveaus door de jaren heen, engageer ik mij binnen het oudercomité omdat ik het belangrijk vind dat de Gymfed weet wat er onder de ouders leeft. Enerzijds vormen ze een belangrijke schakel tussen de jonge startende gymnasten en de mensen die zij tegenkomen tijdens hun turncarrière, en ervaren ze zo de werking van de clubs en de Gymfed rechtstreeks. Anderzijds bekijken de ouders de werking van de Gymfed vanaf een zekere afstand uit hun (beroeps-)ervaring en kennis, die niet noodzakelijk iets te maken hebben met de sportwereld. Het is belangrijk dat al die inzichten worden doorgegeven.

Severine De Vuyst

Ouder van topsporter Toestelturnen meisjes Margaux Daveloose (Turnclub Varsenare). Als ouder wil ik een meerwaarde zijn tijdens het traject en het project gedurende de actieve turnjaren van gymnasten in Gent. Wij staan meestal aan de zijlijn of bevinden ons achter de schermen, maar ook die plaatsen zijn niet onbelangrijk. Aangezien ik communicatie heel belangrijk vind, is het oudercomité een goede schakel tussen ouders onderling en gymnasten. Een handleiding voor topsportouders is moeilijk te vinden, vandaar dat het oudercomité een ideale manier is om nieuwe ouders in het turnleven van hun kind te integreren.

Anke Vanhoenacker

Mama van topsporter Acro Sofie Jaeken (Ambitious Pro Gymnastics). Zelf ben ik gestart als jurylid bij TTm en ik heb samen met mijn dochter de overstap gemaakt naar de juryploeg voor Acro. Ik heb me kandidaat gesteld voor het oudercomité omdat ik graag constructief mee wil werken aan een betere omkadering van onze gymnasten, met als extra focus de medische en paramedische ondersteuning. De verschillen tussen de turndisciplines zou ik graag zien verdwijnen en ik zou die ondersteuning eerder willen uitbouwen volgens de individuele noden van de gymnast. Elk kind is immers uniek! Als oudercomité kunnen we onze ervaringen bundelen en overbrengen aan de Gymfed wat de impact is van een topsporter in het gezin. Voor mij is het een belangrijke taak van het oudercomité om de communicatie tussen coaches/Gymfed en de ouders uit te bouwen met meer ondersteuning aan nieuwe ouders, zodat ze vlotter de weg vinden. Een goed begrip leidt tot een betere begeleiding van de gymnast op het thuisfront. Zo kunnen we als ouders de coaches mee ondersteunen om de dromen van onze kinderen te realiseren.

Emilie Deblauwe

Turnmama van Nina (10 jaar), regioclub Brugge, Loes (8 jaar) en Mona (5 jaar), alle drie lid van Turnclub Varsenare en allemaal gebeten door gymnastiek. Zelf heb ik jarenlang actief gesport en vind ik het belangrijk dat kinderen aan beweging doen. Ik stelde me kandidaat voor het oudercomité omdat ik vind dat de overgang tussen regioclubs en topsport Gent naadloos kan en zou moeten gebeuren. Dat gymnasten naast hun dagelijkse bezigheid met gymnastiek zich zorgeloos kunnen concentreren op school en sport. Tevens wil ik als ouder van drie gymnasten uit de onderbouw me hiervoor ook maximaal inzetten en de nodige bruggen helpen bouwen. Het is vooral belangrijk om creatief na te denken hoe we iedereen evenveel kansen kunnen bieden in deze maatschappij.

Jan Goossen

Papa van topsporter Acro Marte Goossen (Ambitious Pro Gymnastics). Als lid van het oudercomité wil ik met constructieve feedback aan het management van de Gymfed de uitbouw van de topsportwerking verder helpen professionaliseren. Mij actief en enthousiast engageren zit een beetje ingebakken. Ik help graag mee om de wisselwerking en communicatie tussen ouders en Gymfed naar een hoger niveau te tillen. Bijdragen tot de korte- en langetermijnvisie, daar zet ik graag op in. Voor mijn rol binnen het oudercomité ligt de uitdaging vooral in structuur en voortgangsbewaking. Het team bruist van de ideeën en heeft ambitie. Maar de uitdagingen zijn best pittig. Ik kijk dan ook uit naar de input die ons via de enquête of op gelijk welke andere manier kan inspireren.